تلفکس: 88940099-021

پست الکترونیکی: info@beheshtreihaneh.ir

پست الکترونیکی: beheshtreihaneh@gmail.com

آدرس: تهران خیابان ولیعصر نرسیده به میدان ولیعصر روبروی سفارت عراق خیابان شهید ولدی پلاک38-(نماینده رسمی سفارت عراق )